s.s.m

Cine suntem?

Suntem Dibser Echipamente, o companie dedicată securității și sănătății în muncă (SSM). Cu o echipă de specialiști în domeniul SSM, ne propunem să oferim soluții de calitate pentru a asigura un mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți angajații.

Sevicii oferite

Societatea noastră vine în ajutorul dumneavoastră, în vederea întocmirii documentației SSM și asigurarea asistenței pe linie de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM).

Conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1 425/2006, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii au obligația să obțină autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de începerea activității. Dacă în întreprindere și/sau unitate nu se pot organiza activitățile de prevenire şi cele de protecție din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie să recurgă la servicii externe. 

Valorile noastre

Siguranța înainte de toate

Prioritizăm siguranța angajaților în toate aspectele serviciilor noastre.

Profesionalism

Ne desfășurăm activitatea cu integritate și profesionalism înalt.

Inovare

Căutăm în mod constant soluții inovatoare pentru a răspunde nevoilor mediului de afaceri.

DOCUMENTAȚIA PE LINIE DE S.S.M

1. Emiterea deciziilor pe linie de SSM cu privire la:

Desemnare serviciu extern prevenire și protecție (sau numire lucrător desemnat)

Durata de instruire 

Acordarea primului ajutor 

Reprezentantul salariaților cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă 

Evidențierea zonelor cu pericol grav și iminent

2. Elaborarea planului de prevenire și protecție

Pe baza evaluării riscurilor de accidentare și a riscurilor de boli profesionale identificate pentru fiecare post de lucru, a activităților desfășurate și a echipamentelor de muncă utilizate

3. Implementarea normativului de acordare a echipamentului de protecție

4. Elaborarea tematicii specifice fiecărei activități și pentru toate fazele de instruire

5. Instrucțiuni proprii de sănătate și securitate în muncă

6. Organizarea comitetului de securitate și sănătate în munca (CSSM) (unde este cazul)

ASISTENȚA PE LINIE DE S.S.M CUPRINDE:

1 .Deplasare la punctele de lucru pentru evaluare și instruire SSM

2. Deplasare la punctele de lucru în caz de control din partea ITM

3. Completarea fișelor individuale de securitate și sănătate în muncă (SSM)

4. Informarea angajatorului asupra deficientelor constatate pe linie SSM și propunerea de măsuri de prevenire și protecție

5. Îndrumarea angajatorului cu privire la echipamentul individual de protecție (EIP) ce trebuie utilizat în mod obligatoriu și instruirea angajaților spre utilizarea acestuia corect și ori de câte ori se află la lucru

7. Cercetarea accidentelor de muncă

8. Actualizarea planului de prevenire și protecție.

Soluții personalizate

Înțelegem că fiecare companie are nevoi unice, și oferim soluții personalizate pentru fiecare client.